HOSHINSUL – 호신술 Zelfverdediging

Hapkido kent een bestaan van uiteenlopende verdedigingsvaardigheden, zoals het raken van vitale punten, traptechnieken, stoten, vegen, werpen, hefboomtechnieken

en zogenaamde controletechnieken door middel van drukpuntmanipulatie. Bij een aanval wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht en beweging van de tegenstander om hem uit balans te brengen en/of te controleren. Pas hierna wordt de tegenaanval ingezet.

Bij Hapkido ligt de nadruk op verdediging en heb je een paar opties van technieken.

-Ten eerste door middel van eenvoudige korte technieken

die erg effectief zijn en daardoor gemakkelijk in de praktijk te gebruiken(externe stijl).

-Ten tweede door het gebruik van cirkeltechnieken                                                      

welke moeilijker te leren zijn, maar waar je absoluut geen kracht voor nodig hebt (interne stijl).    

Wanneer je wordt aangevallen, heeft de verdediger vier opties :

1. Wegvluchten (afstand nemen) of afhankelijk van het soort aanval, je eerst losrukken (bevrijden).
2. Je tegenstander overmeesteren en onder controle houden d.m.v. een klem of (houd-)greep.
3. Schade toebrengen aan je tegenstander d.m.v. een slag, stoot, trap, en verdraaiing van een gewricht enz.
4. Met drukpunt manipulatie kan je hem, tijdelijk met een (onschadelijke-)pijnprikkel buiten gevecht te stellen.

Onderdelen van de zelfverdediging bestaan uit :

-paegi   :bevrijdings- of afweertechnieken

-chigi    :slagen, stoten of trappen,

-keokki : klemmen

-tonjigi : worpen

Hosinsul

Hosinsul

Ho Shin Do Beop
Bevrijdingen (Paegi), slag-en stoottechnieken (Chigi Bup), en klemmen (Kokki) toepassen op een tegenstander die je vastgrijpt bij de polsen en kleding.

Het Hapkido kent heel veel verdedigings en bevrijdings technieken tegen veel al verschillende vormen van vastpakken. Kennis van drukpunten: door technieken te combineren met drukken op bepaalde zenuwdrukpunten, wordt de effectiviteit van technieken vergroot

-SON MOK SU : verdediging tegen vastgrijpen van de pols parallel

-YOK SU : verdediging tegen vastgrijpen van de pols parallel, met twee handen op een hand of met twee handen op twee polsen

-UI BOK SUL : verdediging tegen vastgrijpen van de kleding

-BHANG KWON SUL : verdediging tegen vuiststoten

-BHANG JOK SUL : verdediging tegen trappen

-BHANG TU SUL : verdediging tegen vastgrijpen en worpen

-IM HI YONG SUL : technieken gebruik makend van de kracht van de tegenstander

-YOL DO SUL : drukpunttechnieken

-SON SUL : aanvallende technieken

-YON HAENG SUL : escortetechnieken

-JOA SUL : verdediging in zittende positie tegen vastgrijpen, stoten, trappen

-WA SUL : verdediging in liggende positie tegen vastgrijpen, stoten, trappen

-BANG KOM SUL : verdediging tegen mes aanvallen uit alle richtingen

-PYUNG SU SUL : verdediging met open handen (handpalm)

-TAE KEOKKI : countertechnieken tegen klemmen

-HEI IN TU SUL : verdediging tegen twee tegenstanders

-SAM IN TU SUL : verdediging tegen drie aanvallers

-YU SUNG HO SHIN SUL : zelfverdediging voor vrouwen

KWON CHONG KAL CHI SUL : verdediging tegen vuurwapens

-KWON SUL :stoot- en slagtechnieken met de handen zelfverdediging

Bevrijdingstechnieken
zijn technieken tegen alle vormen van vast-pakkingen of verwurgingen. Het doel hierbij is om de kracht van de tegenstander te gebruiken om op een veilige manier je tegenstander uit te schakelen.

Vuistaanvallen
zijn technieken waarbij je wordt aangevallen door één tegenstander. Het doel van deze verdedigingstechnieken is dat je d.m.v. de kracht van de tegenstander de aanval overneemt en de tegenstander uitschakelt en onder controle houdt.

Gewrichtsklemmen
Bij Hapkido wordt ook veel gebruikt gemaakt van gewrichtsklemmen op verschillende gewrichten.

Bij een gewrichtsklem is het de bedoeling een gewricht zoals de pols, elleboog of knie op dusdanige manier te buigen dat het de lichaamseigen bewegingsmogelijkheid overstrekt. Daarnaast heeft het de functie de aanvaller te dwingen een beweging te laten maken. Een gewrichtsklem kan ook gebruikt worden om de aanvaller in bedwang te houden.

Deel deze pagina