Privacy Beleid

De Hapkido vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

We geven heldere, transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen we gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Communicatie van de vereniging naar de leden via.

+Whatsapp Bij aanvang van het lidmaatschap word men in de groepsapp aangemeld,

u kunt indien nodig uw zelf ook weer afmelden. De groepsapp is bedoeld, om foto´s te delen, of korte andere nuttige info met betrekking tot het trainen, die dan voor alle deelnemers interessant moeten zijn. Persoonlijke overleg, discussie of andere info apart richten aan de leraar.

+ Groeps Email word verstuurt via BCC, zodat niet iedereen u email ziet.

Het inschrijfformulier

Aanvang van het lidmaatschap dan word het ingevulde inschrijfformulier terug overhandigd aan de leraar.  Wij hanteren slechts alleen een papieren inschrijfformulier. Van dat formulier word alleen voor en achternaam en geboortedatum gebruikt op 2 digitale formulieren van de vereniging.

Namelijk de presentielijst en de contributielijst. Verder word er geen persoonlijke info verwerkt.´

Foto´s die we maken

Foto´s die de leraar maakt en of ontvangt van deelnemers of hun ouders worden net als het word bestand op een USB van de vereniging weg gezet. Onderwerp van de foto´s moet betrekking hebben op de Koreaanse martiaal arts of aanverwante activiteiten van de vereniging anders worden ze verwijderd. En deze dienen de promotie van de sport en de vereniging in het algemeen.

U heeft ten alle tijden , het recht aan te geven niet op foto´s te willen, wij maken daar dan een aantekening van op het inschrijfformulier. Er zal dan ten alle tijden rekening mee gehouden worden.

Dat iemand niet op de foto mag en er niet op komt en of deze gewist word.

Ook kunnen we het benoemen naar aanwezigen in de zaal, rekening houdend met discretie bijvoorbeeld zo ´er is iemand die liever niet op de foto wil´.

Echter kunnen we er niet 100% er voor instaan dat je bij eens anders foto op de achtergrond staat. Het verzorgen van de les is de hoofdtaak van de leraar. We hebben niet altijd zicht op foto´s gemaakt door ouders en supporters. En bij outdoor is dit nog lastiger.

Media foto gebruik
Van o.a. examens en trainingen worden vaak foto’s gemaakt die worden geplaatst op de site van de vereniging met het doel om andere leden en bekenden te laten meegenieten van de resultaten van de trainingen en examens. Daarop zijn leden van de vereniging herkenbaar in beeld. Wanneer daartegen een bezwaar is kunt u dat bij de opnamen zelf of achteraf via een mail kenbaar maken waarna de foto niet op de site komt of alsnog wordt verwijderd.

Foto´s die we gebruiken.

Delen in de groeps WhatsappGemaakte foto´s worden in de groepswhatsapp gedeeld in dien er meerdere personen opstaan en of de foto interessant is voor andere leden en hun supporters.

Wat deze andere er mee doen is geen zicht op, de een plaatst enthousiast een foto op sociale media  en de ander is van nature terughoudend. We gaan uit van de normen en waarde en integriteit van de medemens of het indirecte lid welke de sport promoot.

Mocht tegen gesteld gesignaleerd worden dan gaan we daar gepast op reageren.

Op de website. Worden in verenigingsverband gemaakte foto’s gebruikte in dien ze kunnen dienen ter promotie van sport en of de vereniging. Er zijn in principe weinig of geen individuele foto´s ten zij deze ingezoomd zijn op de techniek of men er minder herkenbaar is.

Facebook. Er is ook een facebook profiel. ´Hosin hapkido Team´´  Hapkido vereniging Leiderdorp. Tegenwoordig niet weg te denken medium waar ik af en toe wat plaats. De vereniging heeft geen commerciële promotie en activiteiten met facebook.
Wat geplaatst word is bijvoorbeeld een collage foto en ingezoomd op de techniek. Zo niet of min mogelijk de personen die dient ter promotie van de sport en de vereniging.

Bewerkte foto´s i.v.m. privacy

Ook maken we gebruik van collage foto´s, hier mee is een goede indruk te geven zonder overkill aan foto´s. Van het sportplezier, de motivatie en de techniek is dit zo goed over te dragen met een collage foto zonder dat we iemand overladen met heel veel foto´s . De foto´s zijn meer gefocust op de techniek en minder op de persoon. Ook is het voor een derde minder interessant foto´s over te nemen of te delen omdat ze niet meer hun Orginele formaat hebben.

Copyright

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Hosin Hapkido team.
Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Hosin Hapkido Team.


Hosin Hapkido Team verstrekt geen gegevens van leden aan derden.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover het voor de vereniging mogelijk blijft U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering mailen

Deel deze pagina