De verenigingscontributie

Beste Hapkidoïns / Leden, ouders en verzorgers, De contributie van de Hapkido Vereniging: dat is het lesgeld, welke voor ieder lid maandelijks vooraf afgedragen dient te zijn. Wij zijn een kleine non-profit sportvereniging en deze contributie is nodig voor de vaste lasten en middelen van de vereniging. De contributie is voor ieder gelijk en deze moet ook maandelijks voor het begin van de maand betaald zijn. De contributie is doorlopend* tot opzegging, wat betekend dat voor alle 12 maanden contributie betaald dient te worden.

Ook voor de trainingen die geen doorgang vinden :

-indien het lid zelf meerdere  trainingen weg blijf bv ziekte, vakantie andere reden enz.

-indien de leraar en of zaalbeheer de training af last. Dit kan zijn door dubbele zaal bezetting, vakantie of ziekte van de leraar enz.

*Op afgedragen lesgelden enz. vind nooit teruggave plaats dus ook niet op niet getrainde lessen, wel kan de contributie stil gezet worden met medische verklaring.

Contributie ; Hier voor kunnen de leden op het aangegeven reguliere wekelijkse trainingsmoment trainen, zij dienen zich zelf te schikken naar dat trainingsmoment, welk momenteel ligt op za. 14:00-15:00 (men word 15min eerder gereed verwacht dus ga er van uit dat je training begint om 13:45) Ook kan de training uitlopen denk aan bv.15min)

daarnaast zullen er geregeld extra trainingen zijn zowel met als zonder kosten.

Bij inschrijving als lid van Hosin Hapkido Team dient men eenmalig inschrijfgeld te betalen.

Van €21,-  (Hier voor ontvangt men een club shirt.)

na inschrijving dient een Dobok (pak) aangeschaft te worden, via de vereniging en eventuele beschermers.

De contributie is maandelijks

€19,00

Contante Contributie betaling of op rekening

U dient er zelf voor te zorgen dat de contributie afgedragen is, dit voor aanvang van de nieuwe maand!

U bent er vrij in om te bepalen of u één of meerdere maanden betaald (bv; kwartaal, jaar enz.)

Is er bij aanvang van de maand nog geen contributie ontvangen?

dan ontvangt u een: [ Tikkie / Rabo betaalverzoek ] of notabriefje voor de huidige en volgende maand !

P.S. Het kan zijn dat u reeds het initiatief genomen heeft het in orde te maken, in dat geval kunt u een betaald verzoek negeren.

Wist u dat, Ter compensatie van gemiste lessen:

-Er op vrijdag bij Taekwon-do mee getraind kan worden van 19:00-20:00 en of extra in de groep van 20:00-21:15.

-En in school vakanties men ook op vrijdag bij Taekwon-do extra welkom is.

-Er in schoolvakanties zonder overleg op vrijdag in een andere groep of dubbele groep mee getraind kan worden

-Introducees zijn altijd welkom voor een paar proeflessen, echter in schoolvakanties mogen ze ook vaker mee en in andere les groepen.

-Bij afgelaste les door de leraar of beheer we iets alternaties proberen, echter is dat geen garantie

-In de zomerschool vakantie we buiten trainen van 13:45 h tot 15:15.

Enkele andere (les-) kosten:

50% reductie op de maand contributie voor wie ook lid is van de Taekwon-do vereniging   ’Taekwon-do Dojang ‘

€21,- eenmalig inschrijfkosten van de vereniging bij lid worden.

€15,-  examen (inclusief band/slip en diploma en eventueel breektest,extra dojang gebruik)

€5,-    losse Hapki-do les

25%   reductie boven op de les kosten voor een Boosabum

Ieder ontvangt op materiaal 10% korting via de club op de prijzen die de club inrekening brengt en indien dit ook mogelijk is!

Overige kosten moet men denken aan de materialen als een pak en beschermers en uittraining

De contributie is voor iedereen gelijk en deze moet ook maandelijks voor het begin van de maand betaald worden.

Wij zijn een heel kleine non-profit sportvereniging en deze contributie is nodig voor de vaste lasten en middelen van de vereniging

-Is er langere dan 3 maanden geen contributie betaald dan word men automatisch uitgeschreven , wil je blijven trainen dan dien je op nieuw inschrijfkosten te betalen

-Lukt het niet te om de contributie te betalen dan word het lastig om mee te kunnen blijven trainen of

U kunt hulp vragen: Dat kan bij de Sociale dienst van de gemeente Leiden of in Leiderdorp bij Incluzio

Zij kunnen eventueel ondersteuning aanvragen bij het jeugd sportfonds wij zijn als vereniging erkend door het jeugd sportfonds

‘’ Hosin Hapkido Team’’ de naam van: Hapkido vereniging Leiderdorp. Wij zijn als informele kleinschalige non-profit vereniging gestart op 25-08-’18. De Vereniging heeft als doel om juist en breed de sportstijl over te brengen aan de leden. En in Hapkido te trainen in al zijn facetten zonder beperking van een Hapkido/stijl-organisatie. Een visie is dat iedereen in een verticale groep kan mee trainen,Ongeacht; leeftijd, geslacht, beperking, milieu en stand enz.In Leiderdorp is de vereniging erkent door sportfondsen, incluzio en door Jeugdsportfonds.

Deel deze pagina