Hapkido, wat is het ?

Hapkido of Hap Ki  Do is een enorm veelzijdige, jonge en Koreaanse zelfverdedigings en krijgskunst. Waarvan in het westen voornamelijk de zelfverdedigings aspecten getraind worden. Bijzonder kenmerkend aan Hapkido zijn de talrijke gezamenlijke klemmen, die samen met werpen, trap en stoot technieken ​​centraal staan in alle Hapkido stijlen. Sommige Hapkido stijlenbehandelen in de les verschillende wapens. De bewegingen in Hapkido worden uitgevoerd voornamelijk rond en vloeiend. Hapkido is de meest populaire Koreaanse krijgskunst na het Taekwon-Do en word beoefend in heel de wereld. En sport die ontstaan is uit een mix van diverse traditionele Koreaanse krijgskunsten, en ook zijn oorsprong in de Japanse Daito ryu Aiki-jutsu heeft. Hapikdo is praktisch een sport waarbij vele elementen uit het Taekwon-do aan bod komen zoals de trap en stoot technieken. Andere elementen binnen het Hapkido komen o.a. voort uit het Jiu Jitsu, Aikido en Judo. Ook is het een sport waarbij souplesse en zelfontwikkeling hoog in het vaandel staan.

De betekenis van Hapkido

Hapkido indien in het het Hanja (koreaanse karakters) geschreven is de schrijfwijze het zelfde als bij Aikido. De Koreaanse en Japanse uitspraak verschilt echter. De koreaanse uitspraak heeft gelijd tot het woord Hapkido in het westersschrijfwijze.

En heeft het gelijke betekenis: ‘de weg/kunst van innerlijke kracht in Harmonie’.

Een onderzoek naar Hapkido basisprincipes onthult dezelfde theorieën als bij het Aikido, hoewel deze op een iets andere wijze zijn verwoord.

Hapkdo is een samen voeging van 3 karakters (een karakter is een lettergreep) bekijk de uitleg:
HAP = (합 / 合 ai)   staat voor coördinatie 'harmonie van lichaam en geest',
KI     =(기 / 氣 ki)  staat voor essentie van de 'Innerlijke kracht' (Energie),
Do   =(도 / 道 do)  staat voor 'weg (de manier waarop)'/'de wil/weg om iets te bereiken'.

Geschiedenis

Een jonge koreaanse verdedigingssport die zich na 1950 ontwikkelde. De oorsprong van deze krijgskunst ligt in Japan bij het Daito Ryu Aikijutsu van Takeda. Van hieruit ontwikkelde zich ook het Japanse Aikido.

grondlegger Choi Yong-Sul De vader van het Hapkido is Choi Young Sul, geboren 20-06-1904 in Yong Dong provincie Chung Chong in het tegenwoordige Zuid-Korea.
Hij (Choi) verbleef in een klosster en de familie Takeda had hem een Koreaans jongetje in huis genomen, Choi Yong Sul. En zo was hij contact gekomen met de krijgskunst Dayto Ryo Aiki Jijitsu, waaruit ook Ai Ki Do is ontstaan. Als enige niet-Japanner werden hem de geheime technieken onderwezen door Takeda. Na jaren lange training en verbreding van zijn kennis en kunde in oa.Tae Kyon en Hoshin Sool, is zijn stijl ontstaan. Toen Choi volwassen werd keerde hij terug naar Korea en opende daar een school waar hij les gaf in deze stijl die hij de Koreaanse naam “Hapkido” gaf. het Hapkido van Choi Yong Sul, begint in de periode na de tweede wereldoorlog in de stad Deagu in Zuid-Korea. De grondlegger van het Hapkido Choi Yong Sul opende hier in 1948 zijn school en begon daar met het lesgeven in de Martial Art “Dea Dong Ryu Hapki Yu Sool”

Aanvankelijk bestond Hapkido eerder onder de naam Yu Kwon Sool, de originele gevechtskunst zoals ze door Choi Yong Sool werd aangeleerd. De traptechnieken werden nadien in een latere fase aan het systeem toegevoegd.

leerlingen van de grondlegger

-Grootmeester Ji Han-jae is jarenlang leerling geweest van Choi Yong-sul. Nadat Ji Han-jae was verhuisd begon hij een eigen school die snel groeide tot een school met een groot aantal leerlingen. Ji Han-jae werkte zich later op tot lijfwacht van de Koreaanse president.

In het begin van de jaren 70 speelde Ji Han-jae in een film genaamd 'Hapkido'. Later speelde hij ook een rol in de Bruce Lee film 'Game of Death'.

De Grondlegger heeft meerdere leerlingen gehad:

Grootmeester Ji Han-jae leerling van de grond legger die het Sin Moo Hapkido ontwikkelde

Grootmeester Lim, Hyun-Soo leerling van de grond legger die het junki kwan Hapkido ontwikkelde

Zelfverdediging

Waaruit bestaat Hapkido zelfverdediging.Deze zelfverdediging bestaat uit meerdere onderdelen: Technieken tegen verschillende vormen van vastpakken. Het in statische vorm beoefenen van de basistechnieken om kracht lenigheid en reactievermogen te ontwikkelen, Rollen en valbreken.

Kennis van drukpunten: door technieken te combineren met drukken op bepaalde zenuwdrukpunten, wordt de effectiviteit van technieken vergroot

Het ontwikkelen van de “Ki” (ademhaling, concentratie en breektechnieken)

Bij Hapkido ligt de nadruk op verdediging en heb je een paar opties van technieken.

-Ten eerste door middel van eenvoudige korte technieken die erg effectief zijn en daardoor gemakkelijk in de praktijk te gebruiken(externe stijl).

-Ten tweede door het gebruik van cirkeltechnieken welke moeilijker te leren zijn, maar waar je absoluut geen kracht voor nodig hebt (interne stijl).    

Wanneer je wordt aangevallen, heeft de verdediger vier opties :

1. Wegvluchten (afstand nemen) of afhankelijk van het soort aanval, je eerst losrukken (bevrijden).
2. Je tegenstander overmeesteren en onder controle houden d.m.v. een klem of (houd-)greep.
3. Schade toebrengen aan je tegenstander d.m.v. een slag, stoot, trap, en verdraaiing van een gewricht enz.
4. Met drukpunt manupulatie kan je hem, tijdelijk met een (onschadelijke-)pijnprikkel buiten gevecht te stellen.

Hapkido kent een bestaan van uiteenlopende verdedigingsvaardigheden, zoals het raken van vitale punten, traptechnieken, stoten, vegen, werpen, hefboomtechnieken, stokvechten, grondworsteltechnieken, verdedigen tegen aanvallen met steekwapens, valbreken, ki-technieken en zogenaamde controletechnieken door middel van drukpuntmanipulatie. Bij een aanval wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht en beweging van de tegenstander om hem uit balans te brengen en/of te controleren. Pas hierna wordt de tegenaanval ingezet.

Voordelen van Hapkido Beoefenen. Controle over je lichaam - Zelfverdediging  - Complete vechtkunst en toepasbaar bij andere vechtsporten.

Wie Kan Hapki-Do Beoefenen?

Hapkido is niet gebaseerd op eigen kracht en agressie. De kracht van de aanvaller wordt onschadelijk gemaakt – niet door hem te stoppen – maar door hem te ontwijken en vervolgens in een eigen verdedigingstechniek om te zetten. Het beoefenen van Hapkido is dus ook zeer goed mogelijk voor lichamelijk minder sterke mensen.

Geoefendheid, concentratie en souplesse zijn de belangrijkste ” wapens”. Natuurlijk wordt tijdens de lessen steeds gewerkt aan het vergroten van de lichamelijke conditie en de lenigheid. Bij het begin van de lessen wordt veel aandacht besteed aan opwarming en stretching. Tijdens de lessen worden technieken gezamenlijk beoefend hetgeen een beroep doet op onderlinge samenwerking en wederzijds respect.

Deel deze pagina